צילום: דב גרינבלט

בקרות

על המנהל הארגוני המבקש לממש את אחריותו חלה החובה לוודא את ביצוע הנחיותיו והכללים שקבע.

המנהל מגבש עם המוקד את מתווה הבקרה (כמות הבקרות, משך הבקרה ותוכנה) מוקד טבע מציע שירות בקרות המתבצע על ידי צוות בקרות מקצועי הנפגש עם הקבוצה בשטח ובוחן את התחומים השונים הנוגעים לביטחון ובטיחות בטיולים.

לאחר כל בקרה מופק דו"ח למנהל הארגוני על אופן עמידת הקבוצה בבקרה. מכלל הבקרות המוקד מנתח ומצביע על מגמות ותחומים לשיפור בארגון.

תחומים נבדקים:

  • היכרות עם נהלי הבטיחות והבטחון של הארגון
  • בדיקת בעלי התפקידים בטיול - הסמכתם, ציודם והתנהלותם (נהג, מאבטח, מלווה רפואי, מדריך טיולים ועוד).
  • בחינת מערך הבטיחות בהדרכה ומימושו בטיול.

 

כניסת בקרים